Форма входу

Категорії розділу

Мої статті [44]

Пошук

Наше опитування

Чи цікавлять Вас рідкісні книги?
Всього відповідей: 83

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Locations of visitors to this page
завантаження...
[28.07.2015][Мої статті]
РОЗКОПКИ ГЕТЬМАНСЬКОГО БАТУРИНА 2013-2014 рр. ПАЛАЦИ ІВАНА МАЗЕПИ ТА КИРИЛА РОЗУМОВСЬКОГО (10)
[10.02.2014][Мої статті]
135 років з дня народження Олександра Якимченка (7)
[20.11.2013][Мої статті]
Українці, які створили імперію. Універсальний бюрократ Безбородько (7)
[18.10.2013][Мої статті]
Олександр Безбородько (5)
[01.09.2013][Мої статті]
European Old Printed Books of 16 Century in the Librarian Stock Collection of the Nizhyn State University named after Nikolay Gogol (10)
[04.07.2013][Мої статті]
До 350-річчя Ніжинської "Чорної ради" (8)
[04.07.2013][Мої статті]
До 350-річчя Ніжинської "Чорної ради" (8)
[10.06.2013][Мої статті]
ІВАН ГЕОРГІЙОВИЧ СПАСЬКИЙ - ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-НУМІЗМАТ (5)
[28.03.2013][Мої статті]
До 240-річчя від дня народження Ю.Ф.Лисянського (2)
[09.03.2013][Мої статті]
9 березня - День пам'яті Великого Кобзаря: Тарасова церква у Ніжині (6)
Понеділок, 29.05.2023, 22:46
Вітаю Вас Гість
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

МУЗЕЙ РІДКІСНОЇ КНИГИ Ніжинського держуніверситету

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

КНИЖКОВЕ ЗІБРАННЯ «ПОЛОНІКА» БІБЛІОТЕКИ НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.ГОГОЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Олександр МОРОЗОВ


КНИЖКОВЕ ЗІБРАННЯ «ПОЛОНІКА»

БІБЛІОТЕКИ НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.ГОГОЛЯ

ЯК ОБ’ЄКТ ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Книгозбірня Ніжинського державного університету імені Мико­ли Гоголя – одна з найдавніших науково-освітніх бібліотек Лівобе­режної України, яку було започатковано 1820 року разом з відкрит­тям у Ніжині Гімназії вищих наук князя О.Безбородька. За 190-річну історію бібліотеки до її складу влилося чимало надзвичайно цінних книжкових і рукописних фондів, що справді перетворило цей заклад на уніка­льне історико-культурне явище.

Початок формування книжкових зібрань університетської бібліо­теки сягає першої чверті XIX ст. й тісно пов'язаний з іменами засно­вників ніжинської Гімназії братів Олександра та Іллі Безбородьків. З нагоди відкриття цього навчального закладу відомий меценат та його почесний попечитель О.Г. Кушелєв-Безбородько, нащадок засновників, подарував Гімназії частину родинного книж­кового зібрання, що містило чимало унікальних видань російської та європейської літератури XVII-XVIII ст. Згодом фонди бібліотеки поповнювали нові над­ходження від різноманітних благодійників, спеціальна література, навчальні посібники, передплатні та періодичні видання. Після реорганізації Гімназії в Ніжинський історико-філологічний інститут у 1875 році бібліотека придбала цінні книжкові зібрання професорів Московського університету С.П.Шевирьова (1806-1864), Лейпцизь­кого – Ф.-В.Річля (1806-1876), директора Санкт-Петербурзького історико-філологічного інституту І.Б.Штейнмана (1819-1872). Не­вдовзі її склад поповнили дублетні примірники польських стародру­ків з бібліотеки Варшавського університету та рідкісні палеотипи та стародруки ХУІ-ХУІІІ ст. з бібліотеки ніжинського Грецького Олександрівського училища. Пізніше, у 1920-1930 pp. надійшли цінні приватні книжкові зібрання професорів Ніжинського історико-філологічного університету І.Г.Турцевича (1856-1930), М.Н.Бережкова (1850-1934), К.Ф.Радченка (1872-1908), академіка В.І.Рєзанова (1856-1930) та ін. Формувався унікальний рукописний фонд бібліо­теки, де містилися документи Х-ХІХ ст., у тому числі грецькі руко­писні Євангелія Х-ХІ ст., окремі редакції козацьких літописів, авто­графи творів та листи М.В.Гоголя тощо. На жаль, ці унікальні руко­писи та інші стародруки впродовж 1930-1950-х pp. безжально вилучалися з Ніжина й перебувають тепер у книгозбірнях інших науко­вих центрів  – Національній бібліотеці України імені В.Вернадського та Науковій бібліотеці імені М.Максимовича Київського національ­ного університету імені Т.Шевченка. Але, незважаючи на це, загаль­на кількість стародруків, рідкісних та цінних видань, наявних сього­дні в бібліотеці Ніжинського держуніверситету, оцінюється приблизно у 20 тис. примірників.

                     

Перлиною бібліотеки НДУ безумовно слід вважати унікальну збірку європейських палеотипів (видань першої половини XVI ст.) та видань латинського шрифту XVI-XIX ст., яка, як не дивно, най­менше постраждала під час масових вилучень та переміщень літера­тури у 1930-х роках. Наукове вивчення збірки ніжинської універси­тетської бібліотеки, яке започаткувала в першій половині 1990-х ро­ків київська дослідниця, відомий книгознавець М.Шамрай, а згодом продовжили співробітники НДУ імені М.Гоголя, сприяло виділенню в її складі низки унікальних зібрань. Особливе місце серед них посі­дають польські стародруки XVI – початку XIX століть з колекції «Polonica», унікальні видання, пов'язані з польською культурою та історією.

Початок формування ніжинської колекції «Polonica» припадає на 1875 рік і пов'язаний з діяльністю видатного вченого та освітянина, професора М.О.Лавровського. Обійнявши посаду директора щойно створеного на базі ліцею Ніжинського історико-філологічного інституту князя О.Безбородька, Микола Олексійович визначив найго­ловнішою своєю справою облаштування та укомплектування бібліо­теки очолюваного ним навчального закладу. У цей час частина польських стародруків була успадкована від книгозбірні Ніжинсько­го ліцею князя Безбородька. Декілька цінних видань надійшли 1877 р. разом з бібліотекою професора Фрідріха Річля. Але найголовніша та най­цінніша частина колекції «Polonica» (дублетні видання XVI-XIX століть, усього 564 назви у 639 томах) надійшла з бібліотеки Вар­шавського Імператорського університету.

У середині та другій половині XIX століття польські видання масово з'являлися в бібліотеках та навчальних закладах царської Росії. Переважно це були книги та навіть цілі книгозбірні, конфісковані царським урядом та виве­зені з території Польщі після жорстокого придушення польських повстань. Нага­даємо, що після трьох поділів Речі По­сполитої, що завершилися ліквідацією польської державності в 1795 p., частина Східної Польщі (у т.ч. й Варшава) віді­йшли до Російської імперії й були прого­лошені імперським урядом однією з про­вінцій Росії. Польські патріоти неоднора­зово піднімали повстання проти русифікаторської та кріпосницької політики російського уряду, заохочуючи й інші народи імперії до боротьби за національне визволення. Традиційним девізом цих революційних виступів стали слова: «За вашу і нашу свободу!». Царський уряд жорстоко їх придушував, намагаючись знищити не тільки польський патріотизм, але й набутки національної культури та освіти.

                     

Що стосується колекції «Роlоnіса», то обставини появи її в біб­ліотеці ніжинської вищої школи були зовсім іншими. Як слушно засвідчила завідувачка відділу стародруків Публічної Бібліотеки у Варшаві п. Марія Бринда, Варшавський імператорський Універси­тет, який був потужним бастіоном науки та просвітництва на тере­нах підкореної Росією Польщі, мав за звичай дарувати дублети автентичних книг зі свого власного зібрання без політичного контексту. Тим більше, що цей вищий навчальний заклад мав давні дружні вза­ємини та наукові стосунки з Ніжинським історико-філологічним інститутом князя О.Безбородька. Між цими двома науково-освітніми центрами, що плідно працювали в галузі славістичних до­сліджень, існував інтенсивний обмін як студентами, так і науково-педагогічними кадрами. Ніжинські вчені-славісти часто друкували свої праці в наукових виданнях Варшавського університету. У різ­ний час викладачами в Ніжині та Варшаві працювали або співпра­цювали з Польською Академією Наук вже згадуваний нами акаде­мік М.О.Лавровський (у 1883-1890 pp. обіймав посаду ректора Ва­ршавського університету), академік Ю.Ф.Карський, професори-славісти В.В.Качановський, А.С.Будилович, М.Я.Аристов, Г.Е.Зенгер, П.О.Заболотський, І.П.Козловський, Г.А.Ільїнський та ін.

Найбільшу історико-культурну цінність із усіх видань, що об'єднані в колекцію «Роlоnіса» Ніжинського держуніверситету імені М.Гоголя, безпере­чно, становлять видання XVI-XVIII століть, значна частина яких нині є бібліографічною рідкістю. Слід зазначити, що, окрім видань польською мовою, цей період книговидання репрезентований і стародруками латиною та грецькою мовою, у тому числі європейськими виданнями класичних античних авторів. На превеликий жаль, ката­лог згаданих видань не зберігся, що значною мірою ускладнює ре­конструкцію складу колекції.

Історія стародруків зі згаданої бібліотечної колекції є досить складною. Абсолютна їх більшість, як уже про це згадувалося, була передана з бібліотеки утвореного 1816 року наказом російського імператора Олександра І Варшавського імпера­торського університету. Бібліотечна збірка Варшавського університету свого часу теж зазнала значних кон­фіскацій, особливо після придушення польського повстання 1831 року, коли її було нагло зачинено, а найцінніші колекції вивезено до Санкт-Петербурга. З 1862 до 1871 рік, коли було відновлено Варшавський уні­верситет під назвою «Головної школи», бібліотека була відома як «Biblioteka Glowna». Незважаючи на репресії та русифікаторську політику з боку імперського уряду, бібліотека в той час нараховувала понад 260 тис. примірників книг і відігравала надзвичайно важливу роль у науково-освітньому житті польського суспільства. Треба зазначити, що значна частина стародруків з її зібрання (особливо дублетний фонд) не була бібліографічно опрацьована. Саме тому переважна більшість найдавніших польських стародруків з ніжинської колекції не мають інвентарних номерів та облікових позначок бібліотеки Варшавсько­го університету. Лише на деяких примірниках видань XVII-XIX ст. нам пощастило виявити печатки Варшавської публічної бібліотеки, Бібліотеки імператорського Варшавського університету та «Biblioteki Glowney w Warszawie». До того ж, в інвентарних книгах бібліотеки Ніжинського історико-філологічного інституту кн. О.Безбородька, які збереглися до нашого часу, ці видання не були записані єдиним масивом, що значним чином ускладнює роботу з реконстру­кції складу колекції. Отже, виявлені на сьогодні в Ніжині видання з колекції «Polonica» можуть бути віднесені до дублетного фонду книгозбірні Варшавського університету лише на підставі непрямих даних, власницьких записів, провінієнцій та з огляду на час надхо­дження. Можна також гадати, що упорядкування подарованих кни­жок у бібліотеці Ніжинського історико-філологічного університету тривало до 1879 року, оскільки переважна більшість книг унесена до інвентарних книг саме під цим роком. Дослідник ніжинської «Полоніки» М.Потапенко цілком слушно зауважує: аналіз колекції дає змо­гу також стверджувати, що значна частина книг була передана з Ва­ршави в розсипах і перепліталася та упорядковувалася вже у Ніжині. Більше половини колекції становили стародруки XVI-XVIII ст., зна­чна частина яких збереглася до нашого часу. Ураховуючи ті втрати, яких зазнали польські книгозбірні і, зокрема, бібліотека Варшавсь­кого університету під час світових воєн XX ст., можна з упевненістю сказати, що в складі ніжинської колекції можна знайти справжні ра­ритети, кількість яких у самій Польщі сьогодні може рахуватися одиницями примірників.

У 1934-1936 роках, під час хвилі репресій та масових вилучень і переміщень рукописних та рідкісних книжкових фондів ніжинської бібліотеки, частина польських видань була вилучена та передана до наукової бібліотеки Київського державного університету імені Т.Шевченка, що засвідчують записи в старих інвентарних книгах. Цю інформацію в приватних розмовах підтвердили й працівники відділу стародруків Наукової бібліотеки імені М.Максимовича Київського національного університету імені Т.Шевченка. Обсяги та об­ставини цих переміщень, як і подальша доля окремих примірників книг, вилучених із Ніжина, потребують подальшого ґрунтовного вивчення спільними зусиллями науковців. На сьогодні завдяки ста­ранням працівників бібліотеки Ніжинського державного університе­ту більшість видань, які залишилися у Ніжині, збереглися в задові­льному стані.

Загалом ніжинська бібліотечна колекція «Polonica» є малодослідженою. Перша спроба її опису була здійснена лише 2002 року І.Костенком та Г.Тимбровською, які нарахували й класифікували в ній 156 книг XVI-XVIII століть польською та латинською мовами.[1] У 2006 асистент кафедри історії Ніжинського державного педуніверситету імені М.Гоголя Максим Потапенко підготував до друку ко­ротенький нарис про польськомовні стародруки XVI-XVII ст. релі­гійного характеру, що репрезентовані в колекції, до якого додавався й перелік виявлених томів.[2] Ширший варіант цієї публікації поба­чив світ у збірнику «Поляки в Ніжині» 2007 року.[3] Зрештою. 2010 року за сприяння Ніжинської культурно-просвітницької спілки по­ляків «Астер» та Посольства Республіки Польща в Україні побачи­ла світ перша частина каталогу «Стародруки з колекції «Polonica» бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Го­голя», у якому описано 212 примірників стародруків хронологічно від 1521 до 1750 рік.[4] Робота працівників бібліотеки НДУ імені М.Гоголя з виявлення, ідентифікації та науково-бібліографічного опису польських стародруків триває. Готується до друку друга час­тина каталогу, що охопить видання від 1750 до 1830 рік, а також до­датки та уточнення до першої частини.

Найбільший за кількістю тематичний блок стародруків «Polonica» становлять давні польські видання юридичного, історич­ного, релігійного та літературного змісту. Філологів, культурологів, фахівців-книгознавців приваблять історичні та історико-церковні книги, актово-юридичні та регулятивні документи, життєписи й ге­неалогії, художні твори та публіцистика. Чимало видань є унікаль­ними зразками друкарського мистецтва та палітурної майстерності XVI-XVII ст.

                 

Зібрання ніжинської колекції «Polonica» також варте бібліографі­чного вивчення з точки зору історії книжкової культури. Провінієнції, власницькі записи та маргіналії на сторінках окремих примірни­ків свідчать про їх колишню приналежність бібліотекам Варшавсь­кого ліцею, Воєводської школи у Калішу, бенедиктинців Св.Хреста із Жешува та Любліна, цистеріанців з Вонхоцька та Сулєва, Краківсь­кої єзуїтської колегії тощо. Серед власників книг, чиї рукописні та друковані екслібриси виявлено, трапляються вельми колоритні та відомі персони свого часу, зокрема великий литовський канцлер Ян Фрідерік Сапєга, власники величезних бібліотечних зібрань Карл-Християн Воог і брати Анджей та Йосип Залуські, коронний геть­ман Петро Озаровський, науковець та колишній ад'ютант французь­кого імператора Наполеона Бонапарта Олександр Сапєга та багато інших. Загалом на стародруках польської мови XVI-XVIII століть, що зберігаються в бібліотеці Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, виявлено також значну кількість печаток, роз­логих записів, читацьких поміток на полях, екслібрисів, які можуть стати предметом окремого наукового дослідження. Значна частина видань має оригінальні оклади, які є яскравими зразками художньої майстерності та палітурного ремесла XVI-XVII ст.

Безумовно, бібліотечна колекція «Polonica» Ніжинського держа­вного університету імені Миколи Гоголя є унікальним історико-культурним явищем, безцінним джерелом наукових досліджень для книгознавців та культурологів, яскравим свідченням плекання набутків і традицій, плідної роботи працівників бібліотеки, які зуміли її зберегти для прийдешніх поколінь.

ПРИМІТКИ:

1.     Костенко І., Тимбровська Г. «Polonica» університетської бібліотеки // Поляки в Ніжині -К.,2002.-С.50-51.

2.     Потапенко М. Польськомовні стародруки релігійного характеру XVI-XVII століть у фондах бібліотеки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя // Український вимір. Збірник матеріалів з України та діаспори. - Вип. 5. - Ніжин, 2006. - С172-173.

3.     Потапенко М Польськомовні стародруки XVI-XVII ст. з колекції «Polonica»: забута перлина університетської бібліотеки // Поляки в Ніжині. -Ніжин, 2007.-С.64-78.

4.     Морозов О., Потапенко М. Стародруки ХУІ - першої половини ХУІ-II ст. з колекції «Polonica» бібліотеки Ніжинського державного університету імені М.Гоголя. Каталог. - Ніжин: Гідромакс, 2010. - 180 с, іл.

Категорія: Мої статті | Додав: asmor (04.10.2011)
Переглядів: 2459 | Коментарі: 3 | Рейтинг: 3.5/2
Всього коментарів: 1
1 Estefani  
0
Just what the doctor oreerdd, thankity you!

Ім`я *:
Email *:
Код *: